Expand LinkWall

Expand LinkWall är uppbyggd av Expand LinkWall-enheter och flexibla länkpaneler.
För mer information, se "Hur du kombinerar de olika komponenterna"

OBS! Dessa mallar (Expand LinkWall) är gjorda i 10% pga stora konfigurationer.

Mallar för varje separat panel

Expand LinkWall enheter
Expand LinkWall unit - 90 x220 cm InDesign ml
Expand LinkWall unit - 90 x220 cm InDesign
Expand LinkWall unit - 90 x220 cm pdf

Expand LinkWall unit - 90 x250 cm InDesign ml
Expand LinkWall unit - 90 x250 cm InDesign
Expand LinkWall unit - 90 x250 cm pdf
 

Flexibla länkpaneler
Expand LinkWall flexible link - 60 x220 cm InDesign ml
Expand LinkWall flexible link - 60 x220 cm InDesign
Expand LinkWall flexible link - 60 x220 cm pdf

Expand LinkWall flexible link - 60 x250 cm InDesign ml
Expand LinkWall flexible link - 60 x250 cm InDesign
Expand LinkWall flexible link - 60 x250 cm pdf

Expand LinkWall flexible link - 27 x220 cm InDesign ml
Expand LinkWall flexible link - 27 x220 cm InDesign
Expand LinkWall flexible link - 27 x220 cm pdf

Expand LinkWall flexible link - 27 x250 cm InDesign ml
Expand LinkWall flexible link - 27 x250 cm InDesign
Expand LinkWall flexible link - 27 x250 cm pdf

Sidopaneler

Används till ensidig rak Expand LinkWall
Expand LinkWall end panel - 18 x 220 cm InDesign
Expand LinkWall end panel - 18 x 220 cm pdf
Expand LinkWall end panel - 18 x 220 cm InDesign ml

Expand LinkWall end panel - 18 x 250 cm InDesign ml
Expand LinkWall end panel - 18 x 250 cm InDesign
Expand LinkWall end panel - 18 x 250 cm pdf
 

Används till dubbelsidig rak Expand LinkWall
Expand LinkWall end panel - 13,5 x 220 cm InDesign
Expand LinkWall end panel - 13,5 x 220 cm pdf
Expand LinkWall end panel - 13,5 x 220 cm InDesign ml

Expand LinkWall end panel - 13,5 x 250 cm InDesign ml
Expand LinkWall end panel - 13,5 x 250 cm In Design
Expand LinkWall end panel - 13,5 x 250 cm pdf


Mallar för färdiga konfigurationer

2 units + 1 (60 cm) flex link 220 cm hight - InDesign ml
2 units + 1 (60 cm) flex link 220 cm hight - InDesign
2 units + 1 (60 cm) flex link 220 cm hight - pdf

2 units + 1 (60 cm) flex link 250 cm hight - InDesign ml
2 units + 1 (60 cm) flex link 250 cm hight - InDesign
2 units + 1 (60 cm) flex link 250 cm hight - pdf

3 units + 2 (27 cm) flex link 220 cm hight - InDesign ml
3 units + 2 (27 cm) flex link 220 cm hight - InDesign
3 units + 2 (27 cm) flex link 220 cm hight - pdf

3 units + 2 (27 cm) flex link 250 cm hight - InDesign ml
3 units + 2 (27 cm) flex link 250 cm hight - InDesign
3 units + 2 (27 cm) flex link 250 cm hight - pdf

3 units + 2 (60 cm) flex link 220 cm hight - InDesign ml
3 units + 2 (60 cm) flex link 220 cm hight - InDesign
3 units + 2 (60 cm) flex link 220 cm hight - pdf

3 units + 2 (60 cm) flex link 250 cm hight - InDesign ml
3 units + 2 (60 cm) flex link 250 cm hight - InDesign
3 units + 2 (60 cm) flex link 250 cm hight - pdf

6 units + 5 (60 cm) flex link 220 cm hight - InDesign ml
6 units + 5 (60 cm) flex link 220 cm hight - InDesign
6 units + 5 (60 cm) flex link 220 cm hight - pdf

6 units + 5 (60 cm) flex link 250 cm hight - InDesign ml
6 units + 5 (60 cm) flex link 250 cm hight - InDesign
6 units + 5 (60 cm) flex link 250 cm hight - pdf

7 units + 6 (60 cm) flex link 220 cm hight - InDesign ml
7 units + 6 (60 cm) flex link 220 cm hight - InDesign
7 units + 6 (60 cm) flex link 220 cm hight - pdf

7 units + 6 (60 cm) flex link 250 cm hight - InDesign ml
7 units + 6 (60 cm) flex link 250 cm hight - InDesign
7 units + 6 (60 cm) flex link 250 cm hight - pdf


Skapa din egen konfiguration

Använd denna fil för att skapa din egen Expand LinkWall-konfiguration. Den innehåller mallar för samtliga paneler som ingår i Expand LinkWall.

Build your own configuration in 220 cm height - InDesign ml
Build your own configuration in 220 cm height - InDesign

Build your own configuration in 250 cm height - InDesign ml
Build your own configuration in 250 cm height - InDesign