Vi behövde ett montersystem som var anpassningsbart

"Framför allt behövde vi hitta ett system med hög kvalitet som var anpassningsbart. Vi ville ha en hel monter med förråd till större mässor, men samtidigt ha möjlighet att bara synas med en montervägg vid mindre events, utan att behöva köpa nytt varje gång", berättar Jesper Hedlund, Category Manager McCain Foods.

Ett 1.5 meter stort monterförråd

För att hålla montern snygg och ren från saker valde McCain en förrådslösning på 1.5 kvadratmeter där de kunde förvara sina produkter, väskor och annat eventmaterial. Förrådsväggarna kan även användas som vanliga monterväggar, både fristående och ihopkopllade, om andra behov uppstår i framtiden på andra mässor och event.

Två mässdiskar för produktdemonstration

McCain valde två portabla mässdiskar, Expand PodiumCase, vilket gjorde att de fick mycket bra ytor för produktdemonstration och matprovning. Dessa två smarta mässdiskar fungerar även som transportboxar på hjul, där de både kan transportera och förvara sitt montersystem när det inte används.

En 3D-skiss skapades för att visualisera montern

För att McCain Foods enklare skulle kunna visualisera en monter som mötte deras behov skapade vi en 3D-skiss på montersystemt Expand GrandFabric, med kundspecifika bilder. Ett system som med hjälp av sina moduler i olika storlekar kan gå från fristående monterväggar till att bli en hel monter. Dessutom går det att addera både raka och svängda moduler samt andra tillbehör som spotlights, hyllor och bord.

Återanvändbar & flexibel

"Förutom monterns flexibilitet lockades vi av enkelheten, att den var lika lätt att sätta upp som den var att ta ned och ta med i transportboxen på hjul. Och att det tack vare återanvändbarheten blev en rimlig prisbild var ett stort plus", avslutar Jesper Hedlund.