2018 ekpc st fair 5d3l0851-54 pano hero

En portabel monter som är enkel att sätta upp

Tidigare har LG&E-KU:s monter platsbyggts, vilket både har krävt hantverkare och transport av byggmaterial. Så när Cubero Group (kundens kreativa byrå) fick i uppdrag att även ta fram en monter till Kentucky’s Touchstone Energy Cooperatives, började de leta efter en smidigare och mer portabel lösning - men som även behövde vara stabil för att klara ett stort antal besökare.

Tonja Sunderhaus, Cubero Group

"Målet inför Kentucky-mässan var ökad varumärkes- och produktkännedom samt att locka till sig ett stort antal besökare och få dem att engagera sig i varumärket. Därför var stabilitet såväl som printet och dess kvalitet viktigt vid val av system. Att lösningen även skulle kunna återanvändas, men i andra utformningar var en annan avgörande faktor, " berättar Tonja Sunderhaus, Cubero Group.

En återanvändbar monterkonfiguration

Med kundernas mål i åtanke föll valet på det flexibla, modulära och stabila systemet Expand GrandFabric som kan varieras i det oändliga. Till denna mässa resulterade det i (till båda uppdragsgivarna) portabla U-formade montrar med smarta förrådslösningar, raka monterväggar och takringar. På printet kommunicerades kundernas budskap och uppmaningar i text och bild, både på bak- och framsidan.

Lösningen innebär även att montern kan återanvändas på olika mässor, i olika konfigurationer, i olika storlekar. De kan kommunicera samma budskap på stretchtyget, både bak och fram, eller uppdatera printet vid behov.

Installationen tog halva tiden mot tidigare

"Montern levererades i väskor på hjul, där varje väska innehöll en modul. Installationen tog halva tiden mot tidigare. Allt var mycket stabilt och printkvaliteteten var imponerande och gav ett väldigt proffsigt intryck, något som inte är lätt att hitta bland modulära system. Expand GrandFabric-systemet var en perfekt lösning och en fantastisk investering som är och kommer fortsätta vara värdefull för vår kund", säger Tonja Sunderhaus, Cubero Group.