De kan även välja att dela upp montern så att den blir flera mindre väggar eller backdrops. Ett utmärkt sätt att utnyttja flexibiliteten med produkten, som gör att man får flera lösningar i en!

Maximera investeringen

Revolution Sports planerade originalen på sin print oerhört väl, med grafik som kunde delas upp och användas som separata backdrops med tre enheter.

Att sätta produkterna i fokus

När man visar produkter i sin monter och sätter dem i fokus, bör helst grafiken vara sparsmakad och inte för stökig. Precis som Revolutions gjorde med sitt logfo-tema på all grafik. 

Produkter som används