Demo av produkter

När Progress Software ställde ut på sin årliga användargruppskonferens, behövde de en monteryta där de kunde köra flera produktdemonstrationer samtidigt.

Integrerade monitorer och takhängda moduler

Med Expand GrandFabric system och sina lättviktiga aluminiumramar kunde de koppla ihop raka väggmoduler med varandra och integrera monitorer i dem. För att synas ännu bättre från håll adderade de takhängda moduler från samma system. 

En monter som kan återanvändas för framtida evenemang och utställningar

För att uppnå ett avskalat utseende i montern, placerades loggan på vitt tyg där man sedan integrerade skärmarna. För att få fram själva budskapet valde man att printa det på takringen, så att det syntes bra och inte heller stördes av teknik och skärmar.

Denna lösning gör det möjligt för Progress Software att återanvända montern (eller delar av den) på framtida mässor och events. De kan enkelt anpassa placeringen av modulerna och skapa olika typer av konfigurationer utifrån behov och golvyta. Det är också enkelt för dem att uppdatera grafiken (sina tygprint) när det behovet uppkommer.