Expand-lightwall-backlit-wall-for-european-court-of-justice-hero
Expand-lightwall-backlit-wall-for-european-court-of-justice-hero-mobile

16 ljuslådor på rad

Denna imponerande ljusvägg skapades genom att koppla ihop 16 st ljuslådor. På stretchtyget printades en tidslinje för att skildra en tioårsperiod av betydelsefulla händelser kring viktiga byggnader samt domstolens nya infrastruktur.

Hela det upplysta budskapet placerades i domstolens entré under den två månader långa utställningen, som handlade om viktiga engagemang där institutionen samverkat.

Utställning i entrén

Hela det upplysta budskapet placerades i domstolens entré under den två månader långa utställningen, som handlade om viktiga engagemang där institutionen samverkat.

Återanvändbar lösning

Efter avslutad utställning monterades ljusväggen ned för att sedan användas som enskilda ljuslådor samt i nya konfigurationer med helt nya budskap.

Produkter som används